Adab Bergaul dengan Non Muslim

Adab-adab bergaul dengan non muslim
30-10-11

  1. memberi kesempatan untuk mendengarkan kalamullah Attaubah:6 prakteknya gmn? tidak menutup diri langsung lakum dinukum waliyadin, tapi tetep ngasih kesempatan memperdengarkan kalamullah. prakteknya kaya apa? ternyata aku nemu di notes nya mas Rangga Almahendra tentang surat dari seorang Romo :’)

    Attaubah:6 = Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

  • tidak bersikap dzalim, tetap menunaikan amanah dengan mereka, tapi ga boleh terlalu cinta banget assyuara:15, kalau kita dizalimi, ampe diusir umat islamnya, maka boleh memerangi orang kafir tersebut
  • boleh bergaul dengan non muslim dlm keadaan damai, membantu finansial, makan dll tetap harus berlemah-lembut, almumtahanah, kalau musuh tidak memerangi, maka kita jg ga boleh memerangi.

    Al-Mumtahanah:8 Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Al-Mumtahanah:1 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.

  • tetap berlaku adil dalam perkara hukum, misalnya dalam pengadilan. contohnya pada kasus baju besi pada jaman Ali. Ali mengajukan saksi, pembantu dan anaknya tp blom baligh, tetap ga bs diterima kesaksiannya. Walaupun Ali khalifah n muslim tetep ngga bisa dimenangkan.
  • harus tetap meyakini ada perbedaan antara muslim dan non muslim. misalnya dalam diyat (ganti rugi keluarga yg terbunuh, klo yg ngebunuh non muslim ada perbedaan), warisan (ga boleh sebanding), pernikahan, perwalian dalam nikah.
  • wajib membalas salam tp cukup dengan jawaban ‘alaikum/waalaikum‘ (dan untukmu juga) tapi ga boleh ngucapin duluan
*disclaimer: ini cuman notes dari sebuah kajian, hehe. lebih jelasnya boleh nanya di komen iyaps*

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *